Black fire

Av Helge Røed (1993)

Om kunstverket

Helge Røed (1938-2018) var en norsk billedkunstner, bosatt i Bærum. Han ble utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1958-61, Reklameskolen, Oslo børs 1959, Accadémia di Belle Arti di Brera, Milano under Pompeo Borra 1962-63, hospitant klassisk skulptur og kunsthistorie 1963, elev av Selvino Sabbadini, Mantova 1963, Statens Kunstakademi, Oslo under Halvdan Ljøsne 1967-69, Kunstskolen på Voss 1971, og Pratt Graphics Center, New York 1976.

Røed debuterte i Oslo i 1964 med naturlyriske abstraksjoner i pastell. Etter hvert gikk han over til å male fritt og ekspressivt med heftige brede strøk og kraftige fargeanslag. Bilder fra slutten av 60-årene har flytende former mot rene fargeflater, og viste tilknytning til bl.a. Johannes Rian. Utgangspunktet for Røeds videre arbeider fra begynnelsen av 70-årene ble 60-årenes amerikanske og engelske minimal-art og konkretisme. Røed forenklet sitt billeduttrykk til konkrete hard-edge former i et ikke avgrenset rom: På ensfarget bakgrunn går parallelle striper i sterke kontrastfarger, knekker i brutte vinkler og forsvinner ut av billedflaten. Røed arbeidet senere også med kryssende vertikale og horisontale linjer i ulike bredder som danner et rutesystem i likhet med flaggmønster, som oftest i rødt, blått og hvitt, men også i brutte fargetoner.

Røeds malerier er i store formater og uten rammer, enkelte ganger flerkantete og uregelmessige og av og til sammenstilt av flere enkeltlerreter. De siste årenes bilder viser større bredde i fargeregisteret og dessuten større variasjoner innen de geometriske formelementer, noe som bl.a. gir visse optiske virkninger. Røeds tegninger er stort sett malerienes formspråk overført til papir, med vekt på selve materialet. Hans skulpturarbeider har til dels eksperimenterende karakter.

På plenen ved Galleri F 15 stilte han i 1974 bl.a. ut oransje plastbøtter fylt med vann og gulmalte plastrør. Skulpturen ZooM på HOK (Sonia Henies og Niels Onstads Stiftelser 1976) bestod av rammer sveiset sammen av tynne firkantete rør malt i kontrasterende farger, montert i åpen og lukket form og utplassert i landskapet. Ved flere utendørs skulpturutstillinger har Røed med enkle buer, stenger og tauverk ønsket å tilføre landskapet og romopplevelsen nye elementer.

For Røed var både maleri, skulptur og tegning etter hvert en form for intuitivt bestemt romarkitektur. Som eneste representant for denne form for konkretisme sto han i en særstilling blant norske kunstnere.

Kilde: Alfsen, Glenny: Helge Røed i Norsk kunstnerleksikon på snl.no. Hentet 1. mars 2022 fra https://nkl.snl.no/Helge_R%C3%B8ed

Helge Røed

Les mer...

Relaterte artikler