Når jeg ikke puster mer

Av Marianne Broch (2014)

Om kunstverket

Marianne Broch er tilknyttet Bærum gjennom oppvekst i kommunen. Hun arbeider med trevirke som basismedium i et skulpturelt uttrykk, og fotografi i dokumentasjonen av verket, som blir en del av verket. Trevirket henter Broch blant annet fra Jotunheimens flere hundre år gamle furuer. Hun betrakter naturen på jakt etter materialet som rom for refleksjon, inspirasjon, og et sted der hun kan samle nye krefter. Det er i naturen prosessen bak verkene settes i gang hos Broch, og de ferdige verkene blir således uttrykk for møte mellom det menneskeskapte og det naturskapte. Broch var vinner av Bærum kommunes kunstpris 2014 med dette verket som er en installasjon bestående av skulptur og fotografi.

Marianne Broch

Les mer...

Relaterte artikler