Fjell av is

Av Tone Diethrichson

Om kunstverket

Tone Dietrichson (1957) er en norsk billedkunstner, utdannet fra SHKS 1982- 84, og 86 skulptur og tegning. 1985 studietur Italia - bronsestøp Milano. Medlemskap: BOA, NBK, BKiB.

Dietrichson arbeider klassisk med sine motiver. Hun fordyper seg i lys og skygge, i et utall av valører, enten hun tar utgangspunkt i linosnitt, kull eller blyant. Hennes studier blir del av hele billedflaten gjennom hennes evne til å skape helhetlig komposisjon der alle detaljer er like viktige. Hun kombinerer tradisjonelle og nye grafiske metoder for å få frem en inderlighet og nærhet i sine tolkninger av mennesket. Motivene gir oss innsikt i psyken og sinnet og hennes portretter oppleves som tidløse, satt inn i en universell sammenheng hvor tanken får spillerom.

Dietrichson er utdannet billedhugger, men har siden midten av 90-tallet viet sitt arbeide til grafikk og maleri. En stor utfordring for henne ligger i å gjøre uttrykket mest mulig levende teknisk sett; å skape de vakreste valører og samtidig størst mulig dybde i fargene. Derfor blir hvert nye grafiske blad et nytt eksperiment, hvor resultatet bestemmes av antall overtrykninger og mange andre faktorer. Siste hånd på verket legger hun gjerne i form av håndkolorering.

"Dietrichsons bilder forener legemets og åndens lengsel etter grensesprengende, henrykkende opplevelser i ekstatiske visjoner som pulserer og vibrerer med stor fargekraft. Det er et særpreget og svært personlig billeduttrykk. Impulsene har hun hentet fra ulikt hold i kunsthistorien: Her er Munchs formidling av naturen, og hele universet svinger med i de store sinnsopplevelser; her er Widerbergs oppfatning av det svevende menneske som søker kontakt med kosmiske krefter; her er futuristenes fascinasjon av livets dynamiske kraftfelt; og her er et forsøk på å skape en personlig mytologi som hos William Blake. Likevel blir Dietrichsons bilder aldri redusert til eksempler på epigoneri- hun makter å omforme impulsene til sitt eget formspråk. Dette skyldes ikke minst det sterke engasjement som ligger bak dette dynamiske billeduttrykket, som rommer en slags ideell billedverden hvor nakne, heroiske mennesker kommuniserer på et plan som dels er emosjonelt, dels intet mindre enn kosmisk. Her er en parallell til Arne Eklands billedverden- en visjonær utopi snarere enn en realistisk beskrivelse av livet på jorden. Dietrichson tolker ekstasen som en kombinasjon av kjødets lyst og den rene ånds higen etter det evige, det guddommelige. Det er en framstillingsmåte som går helt tilbake til Berninis formidling av Den hellige Thereses ekstatiske visjon i barokkskulpturen i S .Maria Vittoria-kirken i Roma; og der er et visst barokkpreg over Dietrichsons holdning til sin billedverden. Dietrichson har utviklet en teknikk son er velegnet for det billedinnhold hun vil formidle: Det håndkolorerte linosnittet gir henne store muligheter til å bearbeide billeduttrykket mot en større konsentrasjon om dets visjonære kvaliteter." Sitat: Kunstkritiker Trond Borgen

Kilde: https://www.fineart.no/kunstner/tone-dietrichson

Tone Diethrichson

Les mer...

Relaterte artikler