Unfolded Landscape #3

Av Lise Wulff og Vigdis Storsveen (2015)

Om kunstverket

Lise Wulff ble invitert av Bærum kommune og samarbeidet med Vigdis Storsveen i produksjon av en serie på 5 stedspesifikke, utendørs verk med tittel "Unfolded landscape 1-2-5, som ble virkeliggjort i 2015. "Unfolded Landscape" virker i feltet mellom natur og mennesket innblanding i naturen. Området for de stedsspesifikke verkene strekker seg fra Bærum rådhus i Sandvika til Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden, et område som inneholder hele spekteret fra vakker natur og Oslo-fjorden til tungt trafikkert motorvei.

"Unfolded Landscape #3" består av 1 stålramme i form av en firkant, som reflekterer omgivelsene. Den er plassert på Sjøholmen ved havet.

Kilde: https://www.vigdis-storsveen.no/Unfolded-Landscape-1-2-5

Lise Wulff og Vigdis Storsveen

Les mer...

Relaterte artikler