Unfolded Landscape #1

Av Lise Wulff og Vigdis Storsveen (2015)

Om kunstverket

Lise Wulff ble invitert av Bærum kommune og samarbeidet med Vigdis Storsveen i produksjon av en serie på 5 stedspesifikke, utendørs verk med tittel "Unfolded landscape 1-2-5, som ble virkeliggjort i 2015. "Unfolded Landscape" virker i feltet mellom natur og mennesket innblanding i naturen. Området for de stedsspesifikke verkene strekker seg fra Bærum rådhus i Sandvika til Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden, et område som inneholder hele spekteret fra vakker natur og Oslo-fjorden til tungt trafikkert motorvei.

"Unfolded Landscape #1" består av 102 lakkerte stålsirkler, som delvis reflekterer betrakteren og omgivelsene. En tekst av poeten Tor Ulven er gravert inn i 24 av sirklene.

Kilde: https://www.vigdis-storsveen.no/Unfolded-Landscape-1-2-5

Lise Wulff og Vigdis Storsveen

Les mer...

Relaterte artikler