Indre Secilia

Av Gunnvor Advocaat (1980)

Om kunstverket

Gunnvor Advocaat (1912-1997 i Oslo) var en norsk billedkunstner, utdannet fra Kunstakademiet i Haag, 1938-39, Doro Ordings malerskole i Oslo, og Statens Kunst og Håndverksskole under Per Krohg i krigsårene 1942-1943, Kunstakademiet under lærerne Axel Revold, Jean Heiberg og Aage Storstein, 1943-48. Advocaats kunst, særlig fra 1950- og 1960-tallet, er preget av geometrisk abstraksjon. Advocaat var på 1920-tallet bosatt i Nice, senere fant hun bosted utenlands i Roma fra 1960 til 1968 og i Taormina på Sicilia fra 1968.

Advocaats malerier, akvareller og serigrafier bærer preg av et koloristisk talent og sans for artistiske verdier og effekter. Hun utviklet seg fra en fast, forenklet figurativ uttrykksform frem til en balanserte, rene og rolige abstrakte komposisjoner på 60-og 70-tallet som karakteriseres som svært harmoniske. Hennes bilder fra 50-tallet hadde ofte en romantisk karakter uten definerte former og "grumsete" farger. Under sitt opphold i Roma lysnet fargene og i 1974 viste hun i kunstnernes hus nye malerier i klare, lyse farger dominert av rødt og blått. Bildene var bygget opp av store, rolige fargeplan med en streng komposisjon. Utover 70-årene løste flatene seg opp og fargene ble dempet og duse.

I Norske grafikere i dag skrev Advocaat: - "I grafikk som i maleri er mitt mål presis avveining i komposisjon av fargede planformers spenning og balanse, størrelsesform, bevegelse i rom. Derfor passer den nonfigurative uttrykksformen meg best."

Advocaat var gift med kunstnerkollega Øistein Thurmann.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Gunnvor_Advocaat

Gunnvor Advocaat

Gunnvor Henriette Advocaat

Les mer...

Relaterte artikler