Båt med rød dekor

Av Johan-Fredrik Arntzen (1998)

Om kunstverket

Johan-Fredrik Arntzen (1945-) er utdannet fra Statens Lærerhøgskole i forming i Blaker og diplomeksamen fra Bergens Kunsthåndverksskole. Johan-Fredrik har fast tilholdssted på gamle Bærums Verk med verksted og galleri. Han er medlem i Norsk Billedhoggerforening.

Arntzen er opptatt av menneskets reise gjennom historien, noe han omtaler som en reise mellom helhet og kaos. Det er et uendelig geografiskfelt å hente inspirasjon fra og et sted der mennesket både utvikler og spesialiserer seg. Menneskeheten har i løpet av historien forandret både sin innsikt og utsikt, mens mennesket som sådan ikke har endret seg så mye. Det er livsreisen som er det sentrale budskapet i kunsten. Ferden mellom himmel og hav, det bevisste og det ubevisste. Reisen til og fra, i det synlige og det usynlige og i liv og død. De som har fulgt kunstnerens utvikling vet at hans hovedmateriale er i tre og at han arbeider med båtliknende former som symboliserer reise. Båtene dannes av sirkelbuer, noe som gir skulpturene et universelt uttrykk. De kan brukes både vertikalt og horisontalt. Skulpturene kan henge fritt i rommet, de kan plasseres vertikalt eller horisontalt i på en vegg eller monteres på en sokkel. Noen av skulpturene er støpt i støpejern i kombinasjon med glass. Dette gjør at de kan brukes utomhus.

Båtformene ser foreløpig ut til å være et livs prosjekt for Arntzen.

Kilde: https://www.jfarntzen.no/biografi-8627s.html

Johan-Fredrik Arntzen

Les mer...

Relaterte artikler