Uten tittel (Sort form)

Av Inger Sitter

Om kunstverket

Inger Sitter (1929-2015), var en norsk billedkunstner, som allerede i 14-årsalderen erstattet tradisjonell skolegang med besøk på forskjellige kunstskoler og akademier. Hun var elev ved Trondheims fagskole under Harald Stabell 1943-1945, ved Statens Kunstakademi 1945-1946 og ved Institut Supérieur des Beaux Arts i Antwerpen 1946-1950, med et mellomspill hos André Lhote i Paris 1948. Rundt 1950 var hun også ved grafikkpedagogen Stanley Hayters Atelier 17 i Paris.

Inger Sitter var første gang representert på Statens Høstutstilling allerede i 1948, og samme år hadde hun sin første separatutstilling i Oslo Kunstforening. Hun begynte å male i såkalt figurativ "mellomkrigsstil", men fant snart en mer personlige stil i en gråtonet koloritt og strenge, stiliserte flater. Ved flere utenlandsreiser de kommende årene kom Inger Sitter dessuten i forbindelse med den såkalte lyriske abstraksjon. Slik ble hun en sentral skikkelse i frembruddet av abstrakt kunst i Norge. I 1954 flyttet Sitter til Paris hvor hun var den første av en rekke nordmenn hos Stanley W. Hayter i Atelier 17. Her mottok hun avgjørende impulser i retning av nonfigurativ billedkunst, og disse impulsene modnet under et opphold i den spanske byen Cadaques året etter.

Sitter var en pioner i Norge med sin nonfigurative stil, som var med på å skapte debatten om nonfigurativ kunst i Norge i 50-årene. Delvis som en reaksjon på motstanden innenfor det etablerte kunstmiljøet dannet Sitter sammen med blant andre kunstnerkollegene Finn Christensen, Gunnar S. Gundersen, Tore Haaland, Halvdan Ljøsne, Carl Nesjar og Odd Tandberg, gruppen Terningen, en forholdsvis løs sammenslutning hvor de i fellesskap søkte å bedre sine utstillingsmuligheter. Den første mønstringen høsten 1956 i Galleri KB, Oslo vakte oppsikt, og gruppen utgjorde i de nærmeste år en viktig kjerne i norsk kunstliv. Både i 1958 og -60 utstilte de sammen som Gruppen på Høstutstillingen.

På separatutstillingen i 1959 var Sitters bilder utført i et konsekvent nonfigurativt formspråk, dominert av rødt og svart. Under inntrykk fra abstrakt ekspresjonisme ble malemåten etter hvert friere, og maleriene fra begynnelsen av 60-tallet preges av en stadig utvikling. Inspirert av Robert Rauschenberg lar Sitter avisbiter og tøyrester inngå i flere bilder. Inntrykk fra den spanske kunstneren Antonio Tapies materialbilder kan også spores. Særlig i denne typen arbeider skjedde det omkring 1964-65 en utvikling mot et friere, kraftigere fargebruk. Også bruken av brede, flytende strøk viser at hun nå arbeider mot et mer spontant formspråk i spenningsfylte komposisjoner. I motsetning til den konkrete, geometriske kunsten som var i overvekt blant Sitters abstrakte og nonfigurative samtidige, søkte hun de mer spontane, ekspressive løsninger.

Kilde: SNL Holm-Johnsen, Hanne: Inger Sitter i Norsk kunstnerleksikon på snl.no. Hentet 23. november 2021 fra https://nkl.snl.no/Inger_Sitter

Inger Sitter

Inger Solveig Sitter

Les mer...

Relaterte artikler