Walmstedtska gården, Uppsala

Av Carin Ax

Om kunstverket

Carin (Ragnhild) Ax var en svensk tegner, grafiker og forfatter, født 1915, død 2006. Hun arbeidet i sin hjemby Uppsala i Sverige hele livet. Tidlig i tenårene sluttet Ax skolen og begynte å arbeide. Hennes arbeidsplass var i mange år Upsala Ekeby porslins- och keramikfabrik. Sitn egen kunstneriske talent dyrket hun og utviklet gjennom private studier. Hun fikk stipend fra keramikeren Anna-Lisa Thomsons Minnesfond, som ble opprettet etter Thomsons tidlige bortgang i 1952. Man antar at Ax jobbet med å dekorere porselen og keramikk på Upsala Ekeby på 1930- og 1940-tallet. Arkivene viser at Ax også var en dyktig motetegner. Hennes arbeid på Upsala Ekeby porslins- och keramikfrabrik ble avviklet på 1960-tallet da keramikk møtte konkurranse fra plastprodukter. Ax begynte allerede på 1950-tallet å ta oppdrag som bokillustratør og ble medlem av Uppsala Konstnärsklubb, der hun satt i styret og var kasserer. Etter hvert begynte hun å arbeide med litografier, en teknikk hun lærte Grafiska Sällskapets ateljé i Stockholm. Ax nærmet seg 60 år gammel da hun hadde sin første separatutstilling i Uppsala i 1973. Da hadde hun allerede deltatt i Sveriges Allmänna Konstförenings kollektive utstilling, Liljevalchs vårsalonger och grafikktriennale samt i Nationalmuseums Unga tecknare. Ax er representert med tegninger i Upplandsmuseet, men også ute i kommuner og fylker som har kjøpt hennes verk via Statens konstråd. Riksdagshuset og universitet og forskningssentre i Japan og USA har også verk av Ax i sine samlinger. Ax ligger begravet på Gamla kyrkogården i Uppsala. Kilde: https://www.skbl.se/sv/artikel/CarinRagnhildAx

  • Kunstner:
  • Tittel: Walmstedtska gården, Uppsala
  • Kategori: Billedkunst
  • Teknikk: Grafikk
  • Beskrivelse teknikk/medie Litografi
  • Størrelse B: 46cm H: 31cm
  • Sted Bærum rådhus
  • Tilgjengelighet
    • Tilgjengelig etter avtale

Carin Ax

Les mer...

Relaterte artikler