Kråketre

Av Vilhelm Tveteraas (1961)

Om kunstverket

Vilhelm Tveteraas (1898-1972) var en norsk billedkunstner, utdannet tannlege, før han ble elev ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania under Eivind Nielsen 1918-19. Han drev sin kunstneriske virksomhet parallelt med tannlegeyrket.

Tveteraas debuterte på Høstutstillingen i 1931 som tegner, året etter som maler. I sine yngre år dyrket han vesentlig malerkunsten i landskaper, figurbilder og enkelte portretter. Omkring 1940 tok han opp tresnittet som siden var hans viktigste uttrykksform. Innenfor fargetresnittet ble han en av de ledende i etterkrigstidens norske grafikk. Men fremdeles var svart-hvitt-kontrasten det dominerende med brutte jordfarger eller rosa satt varsomt inn.

Tveteraas motiver er i hovedsak hentet fra Ryfylke, Jæren og Telemark. Han skildret mennesker i arbeid på gård, i skog og ved sjø. Ikke sjelden har bildene et innslag av humor. De kan også ha et symbolsk innhold. Hans arbeider er utpreget norske i sin karakter med en enkelhet og kraft i slekt med folkekunsten. Han arbeidet i store, enkle flater hvor treets struktur og sporene av jernene fikk spille med.

Kilde: Thue, Sigrid Rømcke: Vilhelm Tveteraas i Norsk kunstnerleksikon på snl.no. Hentet 28. februar 2022 fra https://nkl.snl.no/Vilhelm_Tveteraas

Vilhelm Tveteraas

Les mer...

Relaterte artikler