I berget det blå

Av Thorstein Rittun (2000)

Om kunstverket

Thorstein Rittun (1929-2018) var en norsk billedkunstner som studerte ved Statens kunstakademi under Per Krohg 1947-1950, og debuterte på Høstutstillingen i 1949. Han hadde sin første separatutstilling i Skien i 1955.

Rittun malte og tegnet fargerike bilder som ofte hadde humoristiske eller festpregede motiver. Han øste av sitt overflødighetshorn i en kombinasjon av det jordnære, det mytiske og det rent eventyrlige, i landskaper som bare fantes i hans egen fantasi: "Mine motiver kretser ofte omkring forelskede par, blomster, fugler, familieliv i båt, på sykkel, glade musikanter, livsutfoldelse og livsglede. Jeg vil gjerne at bildene mine skal gjøre folk glade... Jeg arbeider med rytme og farve og form." Rittun laget flere dekorative arbeider i offentlige bygg, skip og private bedrifter og har illustrert flere bøker. Flere av hans tegninger er også utført i billedvev eller som kirkemalerier.

Av offentlige dekorasjonsarbeider kan nevnes Alta videregående skole (1967), Stadtlandet skole (1973), Stokmarknes videregående skole (1976), Skullerud skole, Oslo (1978), Sundvolden Hotel (1980), Samvirke forsikring (1981), OBOS, Norsk kommuneforbunds kontorer i Oslo, skipene Kronprins Harald, Sagafjord, Prinsesse Ragnhild og Norsk Hydros oljeplattform Oseberg C. Rittun er også representert i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Han var aktiv i den kulturpolitiske debatten om offentlige utsmykninger og om kunstneres arbeidsforhold og har hatt en rekke tillitsverv i kunstnernes organisasjoner.

Kilde: https://nbl.snl.no/Thorstein_Rittun og https://no.wikipedia.org/wiki/Thorstein_Rittun

Relaterte artikler