Bryggen Sandvika

Av Eilif Peterssen (1888)

Om kunstverket

Eilif Peterssen (1852-1928) studerte blant andre ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og J. F. Eckersbergs malerskole, før han i 1871, reiste til København og videre til Karlsruhe og München. Her studerte Peterssen ved de sentrale akademiene, og var blant andre elev hos Hans Fredrik Gude i Karlsruhe i perioden 1871-73. Peterssen fikk raskt en sentral posisjon i samtidens norske kunst. Som den første i sin generasjon ble han representert i Nasjonalgalleriet. Et sentralt maleri av Peterssen i denne samlingen er "Christian 2 undertegner dødsdommen over Torben Oxe", som ble til i årene 1874-76. I München fikk Peterssen spesielt stor betydning som lærer for Harriet Backer og Kitty Kielland. Fra 1897 bodde Peterssen i nærheten av Erik Werenskiold og Gerhard Munthe på Lysaker, og ble en del av Lysaker-kretsen, som forklarer motivene fra Sandvika.

Eilif Peterssen

Hjalmar Eilif Emanuel Peterssen

Les mer...

Relaterte artikler