Leif Tronstad Monument

Av Fritz Røed (1973)

Om kunstverket

Fritz Røed (1928-2002) var en norsk billedhogger, utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, 1946-1948, og Statens kunstakademi i Oslo, 1948-1951. Han gikk deretter i lære hos Einar Utzon-Frank, København, 1951, og hos Ossip Zadkine, Paris, 1952. Han debuterte ved Høstutstillingen i 1956 med to barnefigurer i Røed er særlig kjent for sine mange offentlige utsmykninger i Norge. Et av hans mest berømte verk er bronsemonumentet "Sverd i fjell" (1983) til minne om slaget i Hafrsfjorden. Det er plassert på en odde i Hafrsfjorden og består av tre digre vikingsverd som er «stukket i jorden» (i fjellet) og dermed symboliserer fred og tilbakelagt strid. I sentrum av Bryne ligger Fritz Røed skulpturpark, som ble åpnet i 2004. Røeds arbeider varierer i uttrykkene, fra mer klassisk figurativ stil til geometri, minimalisme og abstraksjon. I hans senere år utviklet han en særegen leken og fabulerende stil.

Røeds "Leif Tronstad-monument" ved Leif Tronstads plass i Sandvika er reist til minne om forskeren og motstandsmannen Leif Tronstad (1903-1945), som vokste opp på Juliehøi i Sandvika. Tronstad var kjemiker og professor ved NTH før andre verdenskrig (1940 - 1945), da han ble en markant skikkelse i motstandskampen. Han drev etterretningsarbeid før han måtte flykte til Storbritannia, hvor han arbeidet for Forsvarets Overkommando, blant annet med planlegging av sabotasjeaksjonen mot tungtvannsanlegget på Vemork. Monumentet ble avduket av kong Olav 8. mai 1973 etter at Sandvika Rotary Klubb hadde tatt initiativet og samlet inn penger til monumentet. Monumentet er hugget i granitt fra Idd ved Halden. Monumentet symboliserer på den ene siden (øverste bilde) elvevann som bruser over blanke berg, mens en kjedereaksjon på motsatt side (nederste bilde) er til minne om vitenskapsmannen (kjemikeren) Tronstad.

Kilde: https://snl.no/Fritz_R%C3%B8ed Kilde: https://barumhistorie.no/Sandvika%20web/Leif%20Tronstad%20monumentet.html

Fritz Røed

Les mer...

Relaterte artikler