Landskap med vann (trolig Eggedal)

Av Christian Skredsvig

Om kunstverket

Christian Skredsvig (1854-1924) studerte blant andre ved J. F. Eckersbergs malerskole, før han i 1870 reiste til København, Paris, München, og Paris, der han tilbrakte flere år og studerte ved anerkjente kunstskoler og akademier under flere kjente kunstprofessorer. I perioden 1879-85 var Skredsvig bosatt i Frankrike, bare avbrutt av sommeropphold i Norge og studiereiser til Spania og Italia. Han ble inspirert av en rekke franske kunstnere, blant andre de banebrytende naturalistene Jean-Baptiste Camille Corot og Jean-François Millet, og tilegnet seg det nye kunstsynet og teknikken. Skredsvig var gift med Margrethe (Maggie) Plathe i perioden 1882-1898, og Nordre Høvik gård, ble eid av Maggies far, grosserer Frithjof Plathe. Han kjøpte gården i 1876, og moderniserte jordbruket, før han rundt 1890 flyttet bygningene, og ga en tomt til Høvik kirke. Den andre deler av eiendommen ble også skilt ut. I 1885 kjøpte grosserer Plathe Fleskum gård i Bærum, som han overførte til sin datter i gave. Det var på Fleskum gård at en krets kunstnere, Harriet Backer, Kitty Kielland, Gerhard Munthe, Eilif Peterssen og Erik Werenskiold, samlet seg sommeren 1886, etter invitasjon fra Skredsvig. "Fleskumsommeren" er blitt et begrep innen norsk kunsthistorie, og regnes som starten på nyromantikken i norsk malerkunst. Dælivannet ble et yndet motiv for Fleskum-kunstnerne, og det var her Skredsvig malte sitt berømte motiv "Seljefløyten".

I 1894 var Skredsvig skilt fra Maggie Plathe og slo seg ned i Eggedal for godt. Han giftet seg igjen med en lokal kvinne, og var inspirert av bygdelivet, som i maleriet "Ungdomsfest i Eggedal" (1895). Skredsvig kjente seg tidvis isolert i Eggedal og bodde tidvis i Kristiania, og reiste utenlands for å treffe kunstnervenner.

Christian Skredsvig

Les mer...

Relaterte artikler