Gutten i skogen

Av Håkon Stenstadvold (1975)

Om kunstverket

Håkon Stenstadvold (1912-1977) var en norsk billedkunstner, utdannet ved Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo under Eivind Nielsen og Olaf Willums 1931-34, Statens Kunstakademi, Oslo under Axel Revold 1932-34 og Georg Jacobsen 1939-40, Académie Scandinave, Paris, under Marcel Gromaire og Pierre Dubreuil 1934-35.

Stenstadvold fikk som 12-14 åring tilfeldigvis se et landskap av Amaldus Nielsen, som bidrog til å forløse hans kunstnertrang. 15 år gammel laget han en bok med illustrasjoner til Norges-historien. I gymnasietiden fikk han anledning til å se utstillinger i Oslo, og særlig gjorde minneutstillingen av Gerhard Munthe i 1929 et sterkt inntrykk. Han illustrerte dette året Voluspå (upublisert) i fantasifulle akvareller og innledet dermed sin betydningsfulle innsats som bokkunstner. Noen malerier ble vist kunstneren Halfdan Strøm som rådet ham til straks å begynne på Kunstakademiet, men faren fikk ham til å ta artium først. Så drog Stenstadvold til Oslo, der han fikk sin utdannelse.

I årene 1934-35 studerte Stenstadvold i Paris med Marcel Gromaire som lærer i maleri og Pierre Dubreuil i grafikk. Her lærte han den fornemme franske grafiske tradisjon, bl.a. tregravyren som han med smak og desidert talent tilpasset i sitt første publiserte illustrasjonsarbeid, Knut Hamsuns "Victoria" (1935). Utkastene ble til allerede under oppholdet i Paris.

Stenstadvolds rikholdige produksjoner viser folkelivsskildringer, naturskildringer, portretter, dekorative arbeider m.m.

Kilde: https://nkl.snl.no/H%C3%A5kon_Stenstadvold

Håkon Stenstadvold

Les mer...

Relaterte artikler