Interiør (skisse)

Av Harriet Backer (1913)

Om kunstverket

Harriet Backer (1845-1932) fikk sin kunstutdannelse i Christiania, blant andre ved J. F. Eckersbergs malerskole, før hun reiste til datidens kunstneriske sentre, Berlin, München og Karlsruhe. Her studerte hun under Eilif Peterssen og Léon Bonnat. Backer var en del av Fleskum-malerne, som tilbrakte sommeren 1886 på Fleskum gård i Bærum. Fleskum gård var eiet av Backers kunstnerkollega Christian Skredsvig og hans kone Maggie Plathe.

Gjennom hele sitt kunstneriske virke var Backer opptatt av interiører, og hvordan dagslyset, som faller inn utenfra, opplyser et rom, og gir tingene form og farge. I Backers produksjon finnes flere motiver fra Bærum, blant andre fra Tanum gamle kirke. Her hentet hun motivene til sine første kirkebilder, et område der hun i følgende 20 år kom til å gjøre sin kanskje største innsats. Herværende interiørmotiv fra 1913 er et mer skissepreget forarbeid til det større verket "Interiør fra atelieret, Hansteensgt. 2/Mitt atelier," 1913, som ble innkjøpt til samlingen i KODE-museene i Bergen i 1918.

Kilde: Østby, Leif: Harriet Backer i Norsk kunstnerleksikon på snl.no. Hentet 1. februar 2022 fra https://nkl.snl.no/Harriet_Backer (det er en feildatering av verket i artikkelen)

Harriet Backer

Les mer...

Relaterte artikler