Fra Lommedalen

Av Sigurd Eriksen (1954)

Om kunstverket

Sigurd Eriksen (1884-1976) var en norsk billedkunstner, utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo, og som elev av Kristian Zahrtmann i København 1904-05. Eriksen var medlem av Alfheim-kretsen omkring Jean Heiberg og Henrik Sørensen i Kristiania 1907-08.

I årene fram til 1. verdenskrig hadde Eriksen kontakt med kretsen av Matisse-elever, især Henrik Sørensen, som han ble forholdsvis sterkt påvirket av. Eriksen bodde i alle år sammen med broren Bjarne Eriksen i Oslo, avbrutt av sommeropphold i Lommedalen, Son og Åsgårdstrand.

Eriksen var en flittig maler og utstiller og holdt seg som broren til en dekorativt preget videreføring av impresjonismen. Nasjonalgalleriet eier bl.a. et portrett av broren Bjarne fra ca. 1913. Den mørkkledde, sammensunkne skikkelsen med det bleke, følsomme ansikt er satt opp i profil mot en flaskegrønn vegg, og et mønstret teppe holdt i okergult, engelsk-rødt og blått, løper parallelt med billedplanet. Et par bilder fra 1920-årene er malerisk mindre interessante og preget av en noe uren koloritt, mens Nasjonalgalleriets "Vinter" fra 1948 utmerker seg ved friske farger og en velavveiet komposisjon.

Herværende motiv "Fra Lommedalen" er åpenbart malt mens Eriksen bodde i Bærum sommeren 1954.

Kilde: https://nkl.snl.no/Sigurd_Eriksen

Sigurd Eriksen

Les mer...

Relaterte artikler