Fra Sandvigen - Løkke bro

Av Johannes Flintoe (1836)

Om kunstverket

Johannes Flintoe (1787-1870) hadde norsk far og dansk mor. Fra moren arvet han anlegg for revmatisme og svake nerver, men han hadde ellers en sterk fysikk. Flintoe begynte sin utdannelse på tidens vanlige måte som håndverker. Da han viste seg å ha anlegg for tegning, kom han i malerlære hos sin pleiefar, malermester Peder Faxøe i København. I 1802 kom han inn i 1. frihåndsklasse ved Kunstakademiet og avanserte 29. mars 1803, men finnes senere ikke i akademiets bøker. Samtidig søkte Flintoe private lærere i forskjellige fag, også i maleri. Det kan ikke påvises konkret, men alt taler for at han har besøkt professor C. A. Lorentzens malerstue. Det han tok sikte på, var å bli dekorasjons- og teatermaler, og hans interesse gikk især i retning av landskapet. Men han må også ha mottatt inntrykk av Nicolai Abildgaards figurstil. Videre har han sikkert studert samlinger av gammel malerkunst. I 1805 var Flintoe ferdig med læretiden, og han begynte å arbeide som "finmaler", en allsidig virksomhet som ved siden av vanlig anstrykerarbeid omfattet ornament- og dekorasjonsmaling. Etter ett mislykket forsøk fikk han 10. april 1810 attest for godtatt mesterstykke, som bestod av "et maleri samt en marmorert tavle". I august 1811 fikk han endelig borgerskap som malermester i København-lauget. Revmatismen ble en medvirkende årsak til at Flintoe i 1811 flyttet til Christiania i Norge, der det etter sigende skulle være godt klima. Flintoe mottok raskt utsmykningsoppdrag, og malte blant annet i 1814 dekorasjoner og transparenter for Karl Johan, som var konge i Sverige og Norge mellom 1818 til 1844. Flintoe inntok etter hvert en sentral stilling i datidens Christiania, både som kunstner og i sin virksomhet i de forskjellige kunstinstitusjoner. Han drev privat tegneundervisning, og omgikk slik samtidens unge kunstnere, blant andre Johan Fredrik Eckersberg, Hans Fredrik Gude og Adolph Tidemand. Kontakten med Eckersberg forklarer trolig Flintoes motiver fra Sandvika, ettersom Eckersberg drev malerskole og tok sine elever hit. Herværende motiv viser Løkke bro i Sandvika, som er Norges eldste støpejernbro, støpt på Bærums verk i 1829. I perioden 1840-43 malte Flintoe «Fugleværelset» på Det Kongelige Slott, det første monumentalmaleri i Norge. Han regnes i norsk kunsthistorie som en forløper for det som skulle komme. Løkke bro ble senere malt av den franske maleren Claude Monet vinteren 1895, under hans 5 ukers opphold på Bjørnegård pensjonat i Sandvika.

Johannes Flintoe

Les mer...

Relaterte artikler