Messingle

Av Sverre Hoel (1991)

Om kunstverket

Sverre Hoel (1941) er en norsk grafiker, tegner og billedhugger. I sine skulpturer benytter Hoel seg av en rekke ulike materialer, slik som jern, messing, glass, papir, tre, plast, og funnet objekt, eller objet trouvé, som er en kunstnerisk uttrykksform for objekter som settes sammen til skulpturer eller installasjoner og endrer sitt opprinnelige bruksområde. Hoel arbeider i små og store formater. I de mindre arbeidene har tema ofte vært mennesker, hva mennesker gjør med hverandre og med jordkloden. Blant de større arbeidene finner vi lydskulpturer i stål og messing og av store slagverkinstrumenter, som det kan holdes konserter på. Hoel søker å gi betrakteren en endringsopplevelse, et nytt syn på tingene.

Om herværende verk Messingle uttaler Hoel: "Jeg har alltid vært fascinert av lyder i materialer. Da jeg laget verket i 1991 hadde jeg en ambisjon om å skape noe enkelt og vakkert som ga lyd i vind, elle ved berøring. Mitt ønske er at mange har glede av skulpturen, sånn som jeg har."

*Messingle" er en 6 meter høy lydskulptur, som opprinnelig sto ved Musikkflekken, men ble tatt ned i forbindelse med byggingen av den nye elvepromenaden. Skulpturen ble restaurert, remontert og avduket under Sandvika Byfest i august 2023.

  • Kunstner:
  • Tittel: Messingle
  • Kategori: Skulptur
  • År 1991
  • Teknikk: Skulptur
  • Beskrivelse teknikk/medie Stålramme med messingrør
  • Størrelse B: 150cm H: 600cm D: 10cm
  • Sted Kadettangen
  • Plassering Rigmorbrygge

Sverre Hoel

Les mer...

Relaterte artikler