Dagen og rettferdigheten

Av Herman Willoch (1934)

Om kunstverket

Herman Willoch (1892-1968) het Herman Isaachsen til mellom 1939-45. Han flyttet som gutt fra Bergen til Asker og senere til Kristiania. Etter eksamen ved Krigsskolen 1914 tjenstgjorde han noen år som offiser før han søkte malerutdannelse. Han fikk sin utdannelse ved Statens Kunstakademi, Christiania under Chr. Krohg 1917-19, Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania raderklasse, aftenskolen 1918-19, dekorasjonsklasse, 3. frihåndsklasse elev av Othon Friesz og André Lhote i Paris 1919-20, Hoffmanns malerskole, München 1921-22, Gauguin, Polas malerskole, Oslo, Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo aftenskole 1924-25 under Olaf Willums, og Goetheanum, Dornach 1927-29.

Willoch debuterte på Høstutstillingen under elevtiden i 1918 med Talatta som viser påvirkning fra Oskar Kokoschka. Senere ses innflytelse fra Henrik Sørensen, Bernt Clüver og Jens F. Willumsen. Willochs store forbilde skal ha vært den franske maleren Ferdinand Victor Eugène Delacroix, regnet som en av de største kunstnerne fra den romantiske perioden. Det ble tidlig klart at det dekorative maleri lå særlig til rette for Willochs talent, og han utførte en rekke secco- og freskodekorasjoner som viser teknisk innsikt og billedfantasi. Willochs uttrykk bar preg av pendling mellom franskpåvirket sen-impresjonisme og ekspressiv, stilisert naturalisme. Willoch var antroposof, og i mange av dekorasjonene er temaet mennesket som en åndelig kraft i kontakt med det guddommelige, fremstilt gjennom allegorier og motiver fra mytologien. Komposisjonene kan virke overdrevent voldsomme med store fakter i figurfremstillingen, ofte med vekt på diagonale virkninger.

Willoch arbeidet også med landskap og arkitekturmotiver, ofte i pastell, foruten mosaikk, treskjæring og modellering. Han var en stor del av sitt liv bosatt i Bærum, men satt under krigen tre og et halvt år i tysk fangeleir hvor han begynte å tegne portretter. Senere malte han flere, bl.a. av Amalie Christie, Arne Thomas Olsen og Anton Rønneberg. Fra 1955-57 var Willoch kommandant på Vardøhus festning og malte en rekke naturstudier.

Kilde: Wikborg, Ingeborg: Herman Willoch i Norsk kunstnerleksikon på snl.no. Hentet 31. januar 2022 fra https://nkl.snl.no/Herman_Willoch

Herman Willoch

Les mer...

Relaterte artikler