Fjellparti

Av Ragnar Kraugerud (1954)

Om kunstverket

Ragnar Kraugerud (1909-1987) var en norsk kunstner, som ble født og døde i Bærum. Han ble utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo, var elev av Anders C. Svarstad 1930, og ved Statens Kunstakademi, Oslo under Halfdan Strøm 1930-31 og Axel Revold 1931-oktober 1932.

Kraugerud debuterte på Høstutstillingen i 1932 med to arbeider, "Fra Stavernøya" og "Sjakten", og malte i de følgende år landskaper og figurbilder. Som mange andre av sine samtidige mottok han sterke inntrykk fra de tyske ekspresjonister på utstillingen i Kunstnernes Hus 1932, som Karl Schmidt-Rottluff, Emil Nolde og Paul Klee. På Høstutstillingen i 1936 viste han "Tre figurer", som i sin spinkle tegnestil og bevisste disproporsjoneringer og fortegninger har tydelige minnelser av Klee. I 1937 malte han "Hoggere"eller Skogsmenn I, H. Hafstens samling, Oslo) som ble hans gjennombruddsverk. I motivet med de tre mannsfigurene i den raggete granskogen har han, med grunnlag i flere tidligere studier av skogsfolk, nådd en kraftfull forenkling. Konturene er grovt markert og fargene, vesentlig i dempede brungrå og svarte toner, er lagt på i tette, ru lag som gir en freskolignende virkning. Inntrykk fra tysk ekspresjonisme blander seg her med impulser fra Georges Rouault (Kraugerud hadde samme år vært i Paris). Å skildre arbeidsfolks nære og ureflekterte kontakt med naturen ble fra nå av et hovedmotiv i Kraugeruds maleri. I tallrike skogsbilder har han skildret granskogens uryddige virvar. Han har også malt bilder, ofte meget figurrike, der moderne by- og friluftsliv er motivene. Ved slutten av 1950-årene lysnet Kraugeruds koloritt og vant større rikdom, delvis på bekostning av den sterke uttrykkskraft i de tidlige arbeider. Kraugerud har også arbeidet mye i akvarell og gouache og laget strandstudier og grupper med badende, samt reiseminner fra Danmark, Italia og Portugal. Han er også en ypperlig tegner som Nasjonalgalleriets fyldige samling landskaper og dyrestudier viser. Selv karakteriserer han sin kunst slik (katalog H. Hafstens samling, 1975): "Intensjonen er bestemmende. Tiløkset forenkling gir karakteristikk av motivet, og nyansene må ikke få kraft til å smuldre opp bildet. Hovedsaken er å gi konsentrert og sterkt uttrykk for en opplevelse". I sine betydeligste bilder har han realisert dette siktemål på en måte som har gjort ham til en markant skikkelse i nyere norsk maleri.

Kilde: Østby, Leif: Ragnar Kraugerud i Norsk kunstnerleksikon på snl.no. Hentet 8. november 2022 fra https://nkl.snl.no/Ragnar_Kraugerud

Ragnar Kraugerud

Les mer...

Relaterte artikler