Livets gave

Av Randi Bjerkås Lyngra (1987)

Om kunstverket

Randi Bjerkås Lyngra (1943) er en norsk billedkunstner, utdannet fra Statens Lærerhøgskole i forming (billedvev) og fra Kunstskolen i Trondheim, London og Paris (tegning og maling). Hun er æresmedlem av Bildende Kunstnere i Bærum etter å ha sittet i styret der i mange år. Hun er innkjøpt av blant annet Bærum kommune, Buskerud fylkeskommune, Drammen tingrett og Norsk kulturråd.

Om verkene sine sier Randi: «Jeg startet som ganske ung med tegning og maling, fortsatte med billedvev og begynte i de senere år også med broderi. Selv om teknikkene er forskjellige, er målet det samme - å skape bilder og komposisjoner som kan gi gjenklang av følelser som omsorg, kjærlighet og sårbarhet, gjerne med bakgrunn i mennesker jeg har møtt og opplevelser jeg har hatt. Besøk i land med dårligere levekår enn vårt eget har satt preg på en del bilder. Landskapets skiftende farger gjennom årstidene gjenspeiles i mange av arbeidene. I dag vever jeg teppene med grov ullrenning og innslag av ull og silke, gjerne i store formater. De blir robuste og tåler berøring og håndtering. Noen tepper vevet med transparent teknikk kan henge fritt i rommet og betraktes fra begge sider, uten rett eller vrang side. De kan arrangeres som installasjoner eller skulpturer i rommet.»

Kilde: https://www.kibkunst.no/randi-bjerkas-lyngra/

Randi Bjerkås Lyngra

Les mer...

Relaterte artikler