Uten tittel

Av Sverre Hjertsen

Om kunstverket

Sverre Hjertsen (1909-1968) er en norsk billedkunstner, utdannet ved Bjarne Engebrets malerskole 1944, og Statens Kunstakademi, Oslo under Jean Heiberg 1946-48. Hjertsen drev som malermester i flere år og debuterte som maler før han hadde fullført sin formelle utdannelse som kunstner. Han malte hovedsakelig landskaper, men også interiører og figurkomposisjoner.

De tidligste landskapsbilder med motiver fra Telemark er litt tunge og dystre i fargen og syns påvirket av Harald Kihle. Formspråket er en forenklet naturalisme. Etter et besøk i Paris i 1948 ble hans teknikk og uttrykksform dristigere og fargen mer robust og konsentrert. Fra 1950-årene arbeidet han gjerne med motiver fra Lista, hvor selve landskapet har den forenklede form han søkte. Linjene i det bølgende landskapets brungule og grønne teiger brytes bare av et par brune kuer, et steingjerde, noen hus eller et enkelt tre. Typiske bilder er "Disig vær", "Landskap fra Lista", "Gråvær", "Rare skyer" og "Sommerkveld".

I midten av 50-årene arbeidet Hjertsen seg fram mot et mer variert uttrykk og en større gjennomarbeidelse av motivet. Han viste enkelte solid komponerte og fargemessig fine figurkomposisjoner som "Karsja" og "5 og 13 år". De fleste landskapsmotiver var fra Risør, med kystmotiver som "Siv", "Strandblomster" og "Solbrytning".

Hjertsens lett abstraherte bilder fra 50- og 60-årene er bygd på naturopplevelser. Fargen ble ofte lagt tynt på i laserende strøk på en undermaling som fikk spille med. H. utmerket seg gjennom hele sin produksjon ved en utsøkt håndverksmessig utførelse. Det kan imidlertid av og til virke som om den tekniske ferdighet fortrengte hans opplevelse av motivet. Bildene har gjennomgående en frisk og variert fargebruk. Gode bilder fra Hjertsens siste periode er bl.a. "Felespiller", med kubistisk planforskyvning, men impresjonistisk utforming av hovedmotivet; følsomme naturskildinger som "Himmel og hav" og "Vinter i Bærum", og figurkomposisjoner som "Kvinne og speil", "Barnevakt", "Tre barn", "Brevet" og "Venninner". De tre siste arbeider viser Hjertsens evne til å få fram det friske, umiddelbare og litt kluntete i sine barneskildringer.

I 1950 begynte Hjertsen å arbeide med tresnitt. Særlig fargetresnittet tvang ham til en økonomisering med farger og formuttrykk som gjorde tresnittene mer presise enn maleriene. Han laget arbeider med så forskjellig uttrykk som det Revold-inspirerte "Til fiskefeltet", det store grålige "Fra Skrova i Lofoten" og de lett kubistiske fuglene i "Forelsket". Hjertsen hadde en rekke utenlandsopphold, blant annet var han i Sør-Afrika 1955-56, hvor han portretterte lokalbefolkningen.

Kilde: Alfsen, Glenny: Sverre Hjertsen i Norsk kunstnerleksikon på snl.no. Hentet 31. januar 2022 fra https://nkl.snl.no/Sverre_Hjertsen

 • Kunstner:
 • Tittel: Uten tittel
 • Kategori: Billedkunst
 • Teknikk: Grafikk
 • Beskrivelse teknikk/medie Tresnitt
 • Opplag 3 / 4
 • Størrelse B: 13cm H: 20cm
 • Sted Artotek Bærum kommune
 • Tilgjengelighet
  • Tilgjengelig etter avtale
  • Midlertidig plassering / lagret

Sverre Hjertsen

Les mer...

Relaterte artikler