Jernbanebroen ved Sandviken 1875

Av Knud Knudsen

Om kunstverket

Knud Knudsen (1832-1915) var en norsk fotograf, som regnes som en av Norges betydeligste landskapsfotografer på 1800-tallet. Knudsen var den første som fotograferte hele Norge systematisk. Innen 1898 hadde han en samling på omkring 9000 bilder fra store deler av landet.

Knudsen gikk i lære hos Marcus Selmer og ble rundt 1885 utfordret av Axel Lindahl som ledende landskapsfotograf i Norge. Lindahl kopierte noen av Knudsens kjente motiver. Knudsen brukte våtplater til 1882 og disse ga som regel en helt hvit himmel uten detaljer mens røde og grønne farger ble mørkere enn senere typer negativer. Knudsen utnyttet kunstnerisk de dype valørene og de skarpe kontrastene som teknikken resulterte i. Etter overgang til tørrplater tilstrebet han de samme effektene. Knudsens fotografier ble forbilder for malere og fotografer. Andreas Disen malte i 1880 Skjeggedalsfossen nøyaktig etter et fotografi av Knudsen fra 1872. Han var nyskapende i motiver og komposisjon blant annet med dramatisk bruk av is, stein og vann. Han laget særegne komposisjoner som var utypiske i samtiden. Motivene fant han til dels på sin egen gård Tokheim og nærområdet i Odda.

Bildetitlene var nøkterne og beskrivende slik det var vanlig på den tiden. Knudsens behersket kunstmalernes bruk av klassisk perspektiv for å skape dybde i bildet. Han brukte blant annet mørke, bratte fjellvegger som markerte bildet på den ene siden som en kulisse og nesten naken lys vannflate med lysere fjell bak med en enkel, liten robåt plassert et sted i bildet. Lindahl og den britiske fotografen William Dobsom Valentine brukte litt senere samme komposisjon i fotografier fra Geirangerfjorden, Nærøyfjorden og Odda. Knud Knudsen åpnet sitt fotoatelier i Strandgaten i Bergen i november 1864 og slo seg opp som portrettfotograf. Fotovirksomheten rettet seg snart inn mot turistmarkedet, og han fulgte mange av de store turistrutene og dokumenterte hoteller og severdigheter.

Reisevirksomheten førte ham på kryss og tvers i Norge, fra de sørlige breddegrader helt til Finnmark. Han fotograferte alt fra Ole Bull til seterjenter i Telemark og samer i nord. Knudsen utviklet sitt eget kunstneriske uttrykk og mange bilder er svært estetisk fotografert.

Samlingen etter Knudsen består av 13500 glassnegativer og omkring 20000 originale papirbilder på albuminpapir. Den er tilgjengelig på nettet hos Billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Knudsens arkiv ble i 2012 valgt inn som del av Norges dokumentarv.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Knud_Knudsen_(fotograf)

Knud Knudsen

Les mer...

Relaterte artikler