Et åpent kvadrat

Av Janine C. Magelssen

Om kunstverket

Janine C. Magelssen (1964) er bosatt på Hosle i Bærum. Hun er utdannet ved Statens kunst og håndverksskole, Oslo, 1993-94, Parson School of Design, Paris, 1992-93, Statens kunst og håndverksskole, Oslo, 1990-92, Asker kunstfagskole, 1989-90, University of Colorado, Boulder, Fine Art, 1986-87, og The School of Computer Science, Oslo, 1984-86. Magelssen arbeider med treplater, plexiplater, papp, sparkel (kitt) og kalk som medium. Vegger og gulv brukes som bakgrunn for hvite, svakt tredimensjonale, minimalistiske installasjoner, som Magelssen deler i kategorier veggobjekter og veggkonstruksjoner. Veggkonstruksjonene skiller seg fra veggobjektene gjennom at streker og volumer gjøres rett på vegg og gulv med sparkel i møte med små objekter. Inspirasjonskilden er naturen og lyset, som for Magelssen er en endeløs kilde til det hun kaller abstrakt sansning, der de emosjonelle opplevelsene av mellomrommet mellom trær, volumer, vindpust, små skiftninger og berøringer i naturen skaper grunnlaget for hennes verk.

Janine C. Magelssen

Les mer...

Relaterte artikler