Soppsankere

Av Rudolph Thygesen (1936)

Om kunstverket

Rudolf Thygesen, Rudolf (1880-1953) var en norsk kunstner, utdannet som elev ved Chr. Skredsvigs friluftsatelier i Eggedal sommeren 1899, elev av Harriet Backer 1899-1901, -03 og kort tid våren -07, elev av Kristian Zahrtmann, København november 1901-mars 1902, elev av Anton Azbé, München kort tid 1904, Den kgl. Tegneskole (3. frihånd) 1907 og 1908-09 (maler-radér), Académie Colarossi, Paris 1910, elev av André Lhote, Paris kort tid 1919-20, og elev av Pedro Araujo samme sted kort tid 1921.

Thygesens beslutning om å bli kunstner ble avgjort av en utstilling han så med Edvard Munchs kunst. Under Paris-oppholdene i perioden 1906 til 1910, ble Thygesen påvirket av fransk kunst, spesielt Paul Gauguin, om er tydelig i en rekke store lerreter fylt med nakne eller draperte figurer i eksotiske landskaper, merkelige dyr, dyr og fugler, trær og blomster. I likhet med Gauguin og Nabiene, benytter Thygesen dristige forenklinger og fortegninger, i store, ubrutte flater i lysende og kraftig koloritt, som også er i slekt med Henri Matisse og Fauvistene. Thygesen var eksperimenterende og skiftet hurtig fra en stil til en annen, og tok i motsetning til mange i egen generasjon ikke opp sosiale eller nasjonale motiver. Han kom etter hvert til å bli stående utenfor de toneangivende kunstnerkretser, selv om han den siste tiden av sitt liv bodde i kunstnerkolonien på Ekely, reist på Munchs tidligere eiendom i 1950.

Herværende motiv må også kunne sies å være påvirket av Munchs motiv med kvinne og mann i naturen med trestammer mellom seg, for eksempel "Ada og Eva", 1928, selv om "syndens eple" av Thygesen er forvandlet til giftig, rød fluesopp.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Rudolph_Thygesen

Rudolph Thygesen

Les mer...

Relaterte artikler