Leif Larsen (Ordfører 1945-1951)

Av Astri Welhaven

Om kunstverket

Leif Larsen, ordfører 1945-1951.

Relaterte artikler