Nansen med "Fram" i Ishavet

Av Dagfin Werenskiold (1957)

Om kunstverket

Dagfin Werenskiold (1892-1977) var en norsk billedkunstner, som ble født på Solberg gård i Bærum i Akershus i 1892. Da han skulle begynne på skolen, skrev hans far, maleren og tegneren Erik Werenskiold, til skolebestyreren: «Dagfin skal fritas for tegneundervisning, da han skal bli kunstner.» Erik Werenskiold hadde sett hvordan datterens kunstneriske evner var blitt ødelagt av skolen.

I stedet fikk Dagfin Werenskiold som barn tegneundervisning av sin far, og fulgte ham på studiereiser rundt i norske bygder. Han beholdt likevel sin kunstneriske selvstendighet og sa selv at «Jeg tok ofte igjen, ville ikke la meg kuste». I 1911 dro han alene på studietur til Paris, i 1913 til Provence. Dagfin Werenskiold hadde ytterligere studieopphold i Frankrike fra 1920 til 1923, der han studerte modellering, maling og skjæring hos blant andre Atoine Bourdelle i Paris. Han reiste også på studieturer til Grønland og Italia.

Werenskiold malte bilder fra norsk bondeliv, modellerte portretter og lagde flere relieffarbeider, blant annet til bronsedørene i Oslo domkirke i 1937 med motiver fra Bergprekenen, og malte trerelieffer til borggården foran Oslo rådhus i 1950 med figurer fra norrøn mytologi. Han lagde også utsmykninger ved St. Olaf College i Northfield i Minnesota i USA i 1958 og altertavler til Hornindal kirke i 1930 og Sandefjord kirke i 1963. Han illustrerte dessuten flere bøker, blant annet Asbjørnsen og Moes samling av folkeeventyr, Ingeborg Refling Hagens Den gamle pioner fra 1937 og Nordahl Rolfsens lesebok fra 1939. Han deltok også på en lang rekke store utstillinger i Norge og utlandet.

Werenskiolds verk i i galleriet i Bærum rådhus viser Fridtjof Nansen, en av Norges mest allsidige og internasjonalt berømte personer gjennom tidene. Nansen var en banebrytende naturforsker, polarekspedisjonsleder, forfatter og kunstner, diplomat og filantrop. Etter Fram-ekspedisjonen ble Nansen hyllet som en nasjonalhelt, og hans foredragsturneer i Europa og Amerika ble rene triumftog; han ble overøst med æresbevisninger. Hans malende og djerve skildringer av ferden i Fram over Polhave (1897) er oversatt til en rekke språk og har trolig inspirert Dagfin Werenskiold til dette verket.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Dagfin_Werenskiold

Relaterte artikler