Uten tittel (Landskap)

Av Erik Werenskiold

Om kunstverket

Erik Werenskiold (1855-1938) studert under Julius Middelthun på Tegneskolen i 1873, og en kort tid under Axel Ender. Høsten 1875 studerte han videre i München, som var den byen de fleste norske kunstnerne søkte seg til på denne tiden. Det var imidlertid møtet med det franske friluftsmaleriet på en fransk utstilling i München i 1879, som ledet Werenskiold bort fra det tyske ateliermaleriet, mot naturalismen.

Werenskiold står for ettertiden som en av de sentrale naturalistiske utøverne innen malerkunsten i Norge i 1880-årene. Han utviklet i 1880-årene et nasjonalt orientert folkelivsmaleri, blant andre det kjente "En bondebegravelse" 1883-1885, som kan sees på bakgrunn av den franske maleren Gustave Courbet, realismens største mester i Frankrike, og hans "Begravelsen i Ornans" 1850. I 1896 flyttet Werenskiold med familie til Lysaker, og hadde her et opphold i Sandvika. Han kom i nær kontakt med Christian Skredsvig og hustruen Maggie (f. Plathe), på Fleskum gård, Gerhard og Sigrun Munthe på Valler, Kitty Kielland og Harriet Backer i Sandvika, Fridtjof og Eva Nansen på Lysaker, samt Arne og Hulda Garborg i Asker. De tre maleriene i kommunens samling er senere malerier som med all tydelighet viser den Werenskiold som lot seg inspirere av det nyeste av europeisk kunst, spesielt Vincent van Gogh og Paul Cezannes kunst.

Werenskiold var en begavet tegner og grafiker i tillegg til maler, noe herværende landskapsbilde er et eksempel på.

  • Kunstner:
  • Tittel: Uten tittel (Landskap)
  • Kategori: Billedkunst
  • Teknikk: Grafikk
  • Beskrivelse teknikk/medie Litografi
  • Størrelse B: 55cm H: 42cm
  • Sted Bærum rådhus
  • Tilgjengelighet
    • Tilgjengelig etter avtale

Erik Werenskiold

Erik Theodor Werenkiold

Les mer...

Relaterte artikler