Egnundfjell

Av Gunnar Wefring (1951)

Om kunstverket

Gunnar Wefring (1900-1981), var elev Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania under Eivind Nielsen, Wilhelm Peters og Olaf Willums 1919-21 (bl.a. aftenskolen), Statens Kunstakademi, Christiania under Chr. Krohg og Halfdan Strøm 1920-22, Anton Hoffmanns malerskole, München 1922-23, elev av André Lhote og Académie Scandinave under Per Krohg, Paris 1926-27, og elev av Georg Jacobsen.

Wefring debuterte på Høstutstillingen i 1924 med "Broen". Motivkretsen var landskap, portretter, akter, figurbilder og interiører. WWefring var blant annet påvirket av Christian Krohg. Han holdt fast ved en naturalistisk gjengivelse av motivet, men under innflytelse av Georg Jacobsen benyttet han også en konstruktiv billedoppbygging. Koloritten, som de første år var tung og mørk, ble senere tildels kraftig. Wefring malte flere portretter av Ivar Mortensson Egnund (bl.a. olje, 1928), og portrett av Martha Steinsvik, Abraham Berge (før 1930), Henrik Rytter (olje, 1937), Ivar Johnsen og Jørgen Selmer (ca. 1954). Mange av hans landskapsmotiver er malt fra fjell-Norge, som "Svart fjell" 1961, og fra reiser i utlandet. Fra 1924-78 var hans hjem Villa Fimbu på Stabekk.

Kilde: Wikborg, Ingeborg: Gunnar Wefring i Norsk kunstnerleksikon på snl.no. Hentet 7. februar 2022 fra https://nkl.snl.no/Gunnar_Wefring

Relaterte artikler