Imagine All The People

Av Bertil Greging (2004)

Om kunstverket

Bertil Greging (1957) er en norsk billedkunstner, utdannet ved Westerdahl Reklameskole, 1973- 1976, og Einar Granum Kunstfagskole, 1977. Han arbeider i hovedsak med tegning, maleri og installasjon.

Greging uttrykker seg i en rekke ulike stiluttrykk, alt fra det strengt abstrakte «hard egde» stil, til det figurative, ekspresjonistiske, konseptuelle, pop kunst og graffiti. Motivene er gjerne fargerike, og kan fremstå som kaotiske, samtidig som det kaotiske gjerne står mot det kontrollerte. Gjennom blant annet å benytte stilsitater og vri på kjente ord og utsagn, plasserer Greging seg selv inn i en større historisk kontekst, med referanser både til kunsthistorie og eget liv.

Bertil Greging

Les mer...

Relaterte artikler