Hagelund gård

Av Philip Barlag (1880)

Om kunstverket

Philip Barlag (1840-1913) arbeidet først en tid hos en kjøpmann i Bergen, men fikk så lov til å gå kunstnerveien. Han var elev av David Arnesen fra våren 1858 til oktober 1860. Høsten 1858 begynte han på Den kgl Tegneskole, først elementær- og gipsklassen og 1861-63 i Christopher Borchs frihåndsklasse. Han var elev av J.F. Eckersbergs malerskole 1860-64, og Studerte i München 1864-65, men uten å gå på Kunstakademiet.

I begynnelsen av sin kunstnerkarriere syntes Barlag å ha interessert seg for å tegne og male dyr, men snart samlet han seg om landskapsmaleriet. Han malte helst høyfjellsmotiver, men også fjord- og vinterbilder. Karakteristiske er innkjøpene til Drammens Kunstforening i 1867 "Motiv fra Sogn", i 1870 "Landskap fra Valdres", og i 1880 "En foss". Også andre kunstforeninger kjøpte gjerne av Barlag, og Christiania kunstforening kjøpte hele 39 bilder i årene 1862-1902, samt at Bergen kunstforening kjøpte 4 bilder.

Barlags omhyggelig malte landskaper tiltalte et bredt publikum ved sin tilforlatelighet og naturtroskap, men de eide ingen finere maleriske verdier. Han hadde dessuten liten evne til fornyelse. Helt opp i vårt århundre fortsatte han linjen fra J.F. Eckersberg. Ettersom Eckersberg ofte tok sine elever med til Sandvika kan dette forklare grunnen til at Barlag har malt flere motiver herfra. Herværende motiv, "Hagelund gård", eksisterer ikke lenger. Kun en låve fra 1944 står igjen etter småbruket, som var en del av Løkke gård frem til 1818. Denne eiendommen og Kjørbotangen ble i sin tid oppkjøpt av Hamang Papirfabrikk.

Kilde: Østby, Leif: Philip Barlag i Norsk kunstnerleksikon på snl.no. Hentet 1. februar 2022 fra https://nkl.snl.no/Philip_Barlag

 • Kunstner:
 • Tittel: Hagelund gård
 • Kategori: Billedkunst
 • År 1880
 • Teknikk: Maleri
 • Beskrivelse teknikk/medie Olje på
 • Størrelse B: 105cm H: 80cm
 • Sted Bærum rådhus
 • Tilgjengelighet
  • Tilgjengelig etter avtale

Philip Barlag

Les mer...

Relaterte artikler