Solstreif

Av Bjørg Abrahamsen (1985)

Om kunstverket

Bjørg Neegård Abrahamsen (1931-1992) var en norsk tekstilkunstner og kunsthåndverker. Hun fikk sin utdannelse ved tre-årig tekstiltegnelinje med diplomeksamen ved Statens kvinnelige industriskole, Oslo (1900-1966) i 1951, og var praktikant en rekke steder i inn og utland. Abrahamsen startet som aktiv brukskunstner med kirketekstiler som spesialitet i begynnelsen av 1950-årene. Hun har utformet vel 60 messehakler foruten alterduker, antependier, prekestolkleder og andre prydtekstiler for kirkerom. Det er stilsikre, sobre arbeider, der motiver, form og farger underordner seg de liturgiske regler og det kirkerom de er utført for.

Hovedverker er Altertavle, Bærum sykehus, kapellet (1967); to messehakler og to antependier, Gamle Aker kirke, Oslo (1973-74); to messehakler, Hunn kirke, Gjøvik (1969); tre messehakler, Åssiden kirke, Drammen (1974-75); tre messehakler og tre prekestolkleder, Haslum kirke, Bærum (1975-76).

Fra 1971 har hun skapt mønstre for dekorative prydtekstiler i bundne teknikker og fritt broderi for Husfliden. De første frie, dekorative arbeider utførte hun i 1967, og var da opptatt av broderiteknikkenes samspill med underlaget og de gjennombrutte mønsterstrukturer. Fra 1975 har Abrahamsen konsentrert seg sterkere om applikasjonsbroderi, spesielt med fargemettete thai-silker som grunnlag. Ved skyggelegging og modellering formidler broderiet kontakt mellom struktur, form og farge. Samtidig har Abrahamsen arbeidet med ensfargete og mønstrete silke-organza-stoffer. Her forlater hun broderiet og spiller på stoffenes gjennomskinnelighet og fargeendringer gjennom flere lag. Abrahamsen formidler sine stemninger og naturinntrykk først og fremst gjennom fargene. I de fritthengende organzaapplikasjonene får hun også fram lysvirkninger der det statiske samspill mellom former og farger oppløses og danner stadig nye konstellasjoner.

"Solstreif" viser Abrahamsens usedvanlig fine fornemmelse for farge og form, som bærende elementer i en lett abstrahert og vakker billedverden. Abrahamsen er også tilknyttet Bærum gjennom sine hovedverk "Altertavle" 1967, Bærum sykehus, kapellet, og "Tre prekestolkleder" 1975-76, Haslum kirke, der de stilsikre motivene, formen og fargen, viser hennes evne til å underordne seg de liturgiske regler og det kirkerom de er utført for.

Kilde: Sjøvold, Aase Bay: Bjørg Neegård Abrahamsen i Norsk kunstnerleksikon på snl.no. Hentet 2. februar 2022 fra https://nkl.snl.no/Bj%C3%B8rg_Neeg%C3%A5rd_Abrahamsen

Bjørg Abrahamsen

Bjørg Neegård Abrahamsen

Les mer...

Relaterte artikler