Surface

Av Mona K. Lalim (2005)

Om kunstverket

Mona K. Lalim (født Karlsrud, 1954) er en norsk billedkunstner, bosatt på Stabekk i Bærum. Hun er utdannet cand. mag fra Universitetet i Oslo, med mellomfag i kunsthistorie, historie og etnologi (1973-1978).

Lalim arbeider med kunstprosjekter hvor klassisk oljemaleri, foto og tredimensjonale objekter inngår i en tematisk setting. Det visuelle uttrykket til Lalim beveger seg i spennet mellom figurasjon og abstraksjon. Inspirasjonskilden er rom og arkitektur, som vil si rekonstruksjon av rom, gjerne inspirert av konkrete arkitektoniske strukturer. Spesielt historiske bygg i Italia står sentralt som inspirasjonskilde for Lalim.

I møte med Lalims motiver fornemmer man å kikke innover i dybden, i rom etter rom. Med bruddlinjen mellom de forskjellige lagene, for eksempel mellom fragmenter av en dør og en detalj av et veggmaleri, på den ene siden, og mer abstrakte flater på den andre, forteller Lalim noe om hvordan formene rundt oss lever sitt eget liv. Lalims motiv "Surface" ble innkjøpt etter BKIBs juleutstilling i Bærum Kunstforening 2010.

Mona K. Lalim

Les mer...

Relaterte artikler