Beans Growing 4

Av Vigdis Storsveen (2010)

Om kunstverket

Vigdis Storsveen er fra Asker, og bor på Nesøya. Hun arbeider med en rekke ulike medium, slik som skulptur, objekt, installasjon, og iscenesatt foto. Hun har produsert flere temporære kunst prosjekter i det offentlige rom, slik som "Transformer" (2011), der hensikten var å bryte opp de kunstige grensene for hvor og av hva kunst kan oppstå, i dette tilfelle å identifisere urbane sår og overflødige områder gjennom dialog med utbyggere, gjøre stedene fri til midlertidig bruk gjennom å etablere dialog mellom landeiere og kunstprodusenter, og bygge nye arenaer hvor barn kan erfare kunst i offentlige rom. Barn som målgruppe springer ut fra en tanke om at dette er neste generasjons by-brukere, en gruppe individer utstyrt med sterke interesser for sosiale relasjoner og interaksjoner og en naturlig nysgjerrighet rettet mot kunst og kulturelle aktiviteter.

Det aktuelle verket "Beans Growing" er i utgangspunktet også temporært, i det Storsveen i en fotoserie har dokumentert en installasjon med Pinto-bønner tredd på tråder, montert hengende i en plexi-glass-boks, der en luft-fukter medfører at bønnene springer. Fotografiene skaper motsetningsforhold mellom natur og kultur og dybde og flate, i det Storsveen dokumenterer bønnenes utvikling i krystallklare nærbilder av de ulike stadiene i en bønnes utvikling, mot en diffus bakgrunn av de andre, hengende, utspringende bønnene, og med dette peker på det kulturelle blikket på naturen.

Vigdis Storsveen

Les mer...

Relaterte artikler