Uten tittel

Av Bjørn Ransve (2007)

Om kunstverket

Bjørn Ransve (1944) er en norsk billedkunstner, utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS) 1962-64, og Statens Kunstakademi 1964-68. Ransve bor og arbeider på Nesøya i Bærum.

Miljøet rundt Ransve i utdanningstiden var preget av nyfigurative romantikere i opposisjon til tidens dominerende abstrakte maleri og senmodernismens formalistiske tendens.

Ransve har markert seg som en av de fremste og til tider mest overraskende samtidskunstnerne i Norge. Han har ofte skiftet uttrykk mellom sine utstillinger og vist seg som en virtuos kunstner med mange signaturer.

Kilde: https://nbl.snl.no/Bj%C3%B8rn_Ransve

Bjørn Ransve

Les mer...

Relaterte artikler