Uten tittel (Utsikt)

Av Bjarne Eriksen (1923)

Om kunstverket

Bjarne Eriksen (1882-1970) var en norsk billedkunstner, utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo, og elev av Kristian Zahrtmann i København 1904-05. Eriksen var med i Alfheim-kretsen omkring Jean Heiberg og Henrik Sørensen 1907-08. I årene fram til 1. verdenskrig var han i kontakt med kretsen av Matisseelever, særlig Sørensen, som han ble forholdsvis sterkt påvirket av.

Eriksen bodde i alle år sammen med broren Sigurd Eriksen i Oslo, avbrutt av sommeropphold i Son og Åsgårdstrand. Han holdt seg til en dekorativt preget videreføring av impresjonismen og malte helst lett abstraherte og fargeglade landskaper. Nasjonalgalleriet eier Atelierinteriør (1904) fra Zahrtmann-tiden i dempede jordfarger med islett av kjølig grønt, det fargerike, men løsere komponerte Augustdag fra 1910 med en stående kvinneskikkelse i et bakket landskap samt Det gamle hus (1954), et landskap med en liten rød stue innunder et mektig furutre, utført med brede, skissemessige strøk i en lett abstraherende stil.

Kilde: Werenskiold, Marit: Bjarne Eriksen i Norsk kunstnerleksikon på snl.no. Hentet 21. februar 2023 fra https://nkl.snl.no/Bjarne_Eriksen

Bjarne Eriksen

Les mer...

Relaterte artikler