Høstbilde, Bærums verk

Av Terje Håkon Risberg (1992)

Om kunstverket

Terje Håkon Risberg (1949) er en norsk billedkunstner, utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole og Statens kunstakademi i Oslo under professor Ludvig Eikaas og Guttorm Guttormsgaard.

Risberg har arbeidet mest innenfor kunstgrafikken, og er særlig kjent for sine naturtemaer. Her stilles forenklede naturformer opp mot hverandre i balanserte komposisjoner. Kulturelementer er vanligvis fraværende i Risbergs arbeider, og figurer eller personer befinner seg utenfor billedkanten. Derved inviteres betrakteren til refleksjon over forholdet mellom vår indre natur og den naturen som omgir oss.

Risberg har en omfattende utstillingsvirksomhet i inn- og utland bak seg, og er innkjøpt til de fleste av de viktige norske kunstsamlinger.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Terje_Risberg

Relaterte artikler