Rommet

Av Erling Lindkjølen (1984)

Om kunstverket

Erling Lindkjølen (1928) er en norsk billedkunstner, utdannet ved Statens Kunstakademi, Oslo under Jean Heiberg 1946-49. Han bodde og arbeidet i Bærum. Lindkjølen var blant de få kunstnerne som satset på et rent non-figurativt formspråk. Uttrykksmessig hadde han mye til felles med kunstnere som Gunnar S. Gundersen, Arnold Haukeland, Odd Tandberg og Herman Hebler. Det var disse kunstnerne som beskjeftiget seg med konkret kunst i Norge etter krigen. I motsetning til for eksempel Finland hadde ikke denne kunstretningen like stor nedslagskraft her hjemme.

Erling Lindkjølen er nevnt i Store Norske Leksikon: Erling Lindkjølen i Norsk kunstnerleksikon på snl.no. Hentet 6. april 2022 fra https://nkl.snl.no/Erling_Lindkj%C3%B8len

Erling Lindkjølen

Erling Arvid Lindkjølen

Les mer...

Relaterte artikler