Møllefossen

Av Terje Grøstad (1974)

Om kunstverket

Terje Grøstad (1925-2011) var en norsk maler og grafiker fra Seljord i Telemark. Han studerte ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole under Karl Høgberg, og fra 1946 til 1947 var han elev ved Bjarne Engebrets Malerskole. Fra 1947 til 1950 var han elev av professor Per Krohg ved Statens kunstakademi.

I 1950 tok Grøstad opp tresnittet som kunstnerisk medium. Det er særlig med denne uttrykksformen han har høstet anerkjennelse. Motivkretsen henter Grøstad helst fra hjemstedet i Flatdal, men også fra reiser til Danmark, Italia, Vestlandet og Jæren. Han grep godt det karakteristiske ved landskapet. I 1954 samarbeidet han med kunstnerkollega Henrik Sørensen om utsmykningen av Mandal kapell i Seljord. Utover i 60-årene fikk Grøstad en rekke utsmykningsoppdrag i kirker og kapell. Det er særlig motiver fra altertjenesten og Kristi lidelseshistorie Grøstad arbeider med. Hans ledemotiv var å skape enkel og forståelig kunst som ved sin lettfattelighet når barn og er et supplement til prekenen.

Grøstad beveget seg i sin kunst aldri over i det eksperimentelle, men fulgte en stillfarende, harmonisk og jordnær linje. Med sin solide tekniske kunnskap og følsomhet overfor treets iboende egenskaper begynte etter hvert illustrasjonsoppgavene å melde seg. Det var særlig i 1970-årene Grøstad engasjerte seg i denne virksomheten. Av illustrerte arbeider bør Falkbergets bok, "Den fjerde nattevakt", fremheves.

Kilde: Astrup, Ingeborg: Terje Grøstad i Norsk kunstnerleksikon på snl.no. Hentet 28. februar 2022 fra https://nkl.snl.no/Terje_Gr%C3%B8stad

 • Kunstner:
 • Tittel: Møllefossen
 • Kategori: Billedkunst
 • År 1974
 • Teknikk: Grafikk
 • Beskrivelse teknikk/medie Tresnitt
 • Opplag 1 / 75
 • Størrelse B: 55cm H: 30cm
 • Sted Fagnatun dagsenter
 • Tilgjengelighet
  • Tilgjengelig etter avtale

Terje Grøstad

Les mer...

Relaterte artikler