Møte

Av Sverre Hoel (1977)

Om kunstverket

Sverre Hoel (1941) er en norsk grafiker, tegner og billedhugger. I sine skulpturer benytter Hoel seg av en rekke ulike materialer, slik som jern, messing, glass, papir, tre, plast, og funnet objekt, eller objet trouvé, som er en kunstnerisk uttrykksform for objekter som settes sammen til skulpturer eller installasjoner og endrer sitt opprinnelige bruksområde. Hoel arbeider i små og store formater. I de mindre arbeidene har tema ofte vært mennesker, hva mennesker gjør med hverandre og med jordkloden. Blant de større arbeidene finner vi lydskulpturer i stål og messing og av store slagverkinstrumenter, som det kan holdes konserter på. Hoel søker å gi betrakteren en endringsopplevelse, et nytt syn på tingene.

Sverre Hoel

Les mer...

Relaterte artikler