Kalkovnen på Slependen

Av Stein Davidsen (1972)

Om kunstverket

Stein Davidsen (1931-2020) var en norsk grafisk designer og illustratør, utdannet med diplom fra Statens Håndverks- og kunstindustriskole (SHKS) i Oslo. Han underviste fra 1974 til 2001 på samme skole som høgskolelektor ved siden av arbeidet med egen kunst.

Som frilanser skapte Davidsen en lang rekke kommunevåpen og våpen for privatpersoner, samt bokomslag og -illustrasjoner, ofte i pennestrek, samt designet brosjyrer, navnetrekk, merker og kjennetegn. Han skrev og utformet fagbøker, blant annet «Når bokstavene tar ordet: typografi, bokdesign, historien bak» (2000). Davidsen var medlem av Grafill (interesseorganisasjon for visuell kommunikasjon) og mangeårig medlem av Norsk Heraldisk Forenings rådgivende utvalg.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Stein_Davidsen

Stein Davidsen

Les mer...

Relaterte artikler