Victoria

Av Christoffer Stixrud (1962)

Om kunstverket

Christoffer Stixrud (1900-1968) var en norsk maler og grafiker. Han studerte ved Statens kunstakademi mellom 1923 og 1927 under Christian Krohg, Halfdan Strøm og Jean Heiberg, og ved Statens håndverks- og kunstindustriskole 1924 - 25, 1930 - 31. Stixrud var hovedsakelig by- og folkelivsskildrer. Han hentet sine motiver fra Oslos og Paris' gater der menneskene utgjør en viktig faktor i miljøet. Han var ikke opptatt av å formidle det samfunnskritiske aspekt, men malte flyktige øyeblikksituasjoner av hverdagsmennesker i forskjellige aktiviteter. Det å gjengi menneskene på kino, sirkus og liknende ga Stixrud mulighet til å framstille kunstig belysning og dens virkning på motivene.

Stixruds tidligste produksjon er preget av et raskt, impresjonistisk strøk og en behersket fargeskala, ofte med grått som grunntone og med noen få, spenningsbærende fargeflekker. I slutten av 1950- begynnelsen av 1960-årene fikk penselstrøk og farge større betydning. Strøket ble bredt og pastost, og fargen drevet opp i intensitet. "Ada" 1963 i Nasjonalmuseets samling er et vellykket eksempel på dette.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Christoffer_Stixrud

Christoffer Stixrud

Les mer...

Relaterte artikler