Screenplay#1

Av Tine Ericsson & Cathrine Gehrken (2020)

Om kunstverket

Tine Ericsson & Cathrine Gehrken er en duo bestående av de to billedkunstnerne Cathrine Gehrken (1964) og Tine Ericsson (1964), som for tiden samarbeider med prosjektet Visuelle samtaler «Screenplay».

Ericsson er utdannet ved Nanyang Academy of Fine Arts, Singapore - 6 mnd studium i fotografi, 2001, Asker Kunstskole - Frihåndstegning, 2002, Elev hos kunstmaler Morten Langhoff, oljemaleri, 2002-2003, Bachelor i Lysdesign ved HiBu Kunsthistorie v/Åsmund Thorkildsen, 2005-2008, Elev hos kunstmaler Oddmund Raudberget, oljemaleri, 2008-2009, Elev hos kunstmaler Stojan Minev, Arena Vestfossen, oljemaleri, 2009-2013, Veiledning med Inger Sitter, 2012 -2013, Kuratorarbeid. Høgskolen i Sørøst-Norge, 2016-2017. Ericssons arbeider med olje, kull, akryl og blekk. Fargesammensetningene er ofte uventende, og hun kombinerer urene farger med klare og sterke. Sort dominerer bildeflaten, men opptrer sjelden alene. Sammen med komposisjonen, og kontraster mellom pastøse og lette penselstrøk, er intensjonen å finne en samklang og helhet mellom motsetningene. Ericssons formspråk er kunsthistorisk forankret i abstrakt ekspresjonisme, og penselstrøket er hennes viktigste virkemiddel for å finne balanse i spenningspunktet mellom harmoni og dynamikk i arbeidene. Denne tvetydigheten er alltid tilstedeværende i en arbeidsprosess som er preget av rastløshet og spontan energi.

Gehrken er utdannet ved Art Center Collage of Design, Vevey Sveits, 1989, SKHS (grafisk/illustrasjon), 1989 - 1990, Kunstvitenskap, UiT, 2015, og Kuratorarbeid, HSN, 2016 - 2017. Hun arbeider med maleri og tegning. Maleriene er akryl på lerret eller plater. Gehrkens malerier er sterke dokumenter over malerisk vilje og kraft. I tegning er hun fabulerende, leken og humoristisk.

I Visuelle samtaler «Screenplay» arbeidene utforsker Ericsson & Gehrken samspill, identitet og konfrontasjon i felles malerier og med utprøving av mediet og selve malehandlingen som metode. Resultatet er en serie handlingsmalerier som spenner fra det livsbejaende høyrøstete til det samstemte lavmælte. Prosessen er krevende fordi man må gi avkall på eget ego, vise sårbarhet og møte hverandre med nysgjerrighet og likevel ikke miste seg selv. Denne dialogen skaper nye strukturer hvor penselstrøk og komposisjon blir understøttet. Resultatet av de visuelle samtalene er en nedtegning av interaksjonen som fant sted. Noen arbeider starter med det hjernestyrte og rasjonelle utgangspunktet, mens de andre ganger tillater seg en prosess med pensler i fri dressur. Ved å gi avkall på kontroll og tillate den andres innblanding eller invadering øver de to kunstnerne seg på visuell toleranse.

Verket ble innkjøpt av Bærum kommune under Kunst rett vest 2021.

Kilde: https://www.tineericsson.com/bio.html (Tine Ericsson) og https://www.cathrinegehrken.com/ og https://nydalenkunstskole.no/laerer/cathrine-gehrken/ (Cathrine Gehrken)

Tine Ericsson & Cathrine Gehrken

Les mer...

Relaterte artikler