2:54

Av Annika Simonsson (2021)

Om kunstverket

Annika Simonsson (1969) er en svensk billedkunstner, utdannet ved Fria Målarskolan i Halmstad, Kunstakademiet i Trondheim, 1988-1992, og Konsthögskolan i Stockholm, 1999-2000. Hun bor og arbeider i Oslo, og har siden 1997 vært medlem av kunstnergruppen Acme.

Simonsson fører en dialog med tradisjonen og plukker og siterer fra billedkunst, film, reklame og tegneserier. Hun jobber ofte med malerier som hun setter sammen til større arbeider, og som formmessig gir et skulpturelt preg. Ofte inngår også felter som er malt direkte på veggen. Maleriene er ofte monokrome, og fargene er helt på i flere lag, slik at de får en jevn overflate. Simonsson ønsker å formidle et uttrykk som ligger i et udefinerbart og tvetydig område mellom design og kunst.

Herværende verk er en del av en større serie med samme tittel. Bærum kommune kjøpte inn verket på Høstutstillingen i Oslo 2021.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Annika_Simonsson

Annika Simonsson

Les mer...

Relaterte artikler