Going Nowhere (8 små arbeider)

Av Billie Thaekwell

Om kunstverket

Billie Thackwell () er en britisk kunstner, som bor og arbeider i Norge og Syd-Frankrike. Hun er utdannet fra Napier University, Edinburgh, Photography, 1980 -1983, Oslo Drawing and Painting School, 1984- 1986, Institute for Creative Arts Bærum, DTK, 1999- 2001 , og Oslo National Academy of the Arts, Art History, 2016.

Thackwells kreative arbeid utmerker seg ved hennes gjennomgående bruk av polaroidkamera og film, med teknikker hun har utviklet over de siste 15 årene. Hun utforsker og leker med polaroidkameraets filmings uforutsigbarhet.

Herværende verk ble innkjøpt av Bærum kommune på utstillingen "Like Heaven for a Fish", BKIB medlemsutstilling 2021, Bærum Kunsthall. Verket "Going nowhere" består av tegning på polaroid, 8 små bilder, som nå blir en del av kommunens samling.

Kilde: https://billiethackwell.com/ og https://www.saatchiart.com/billieth

Kilde:

Billie Thaekwell

Les mer...

Relaterte artikler