Hønselovisas hus

Av Kjell Thorjussen (1992)

Om kunstverket

Kjell Thorjussen (1947) er en norsk billedkunstner, utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Kåre Mikkelsen Jonsborg, Olav Mosebekk og Gert Jynge 1965-68, og Statens Kunstakademi, Oslo under Alf-Jørgen Aas, Arne Malmedal og Halvdan Ljøsne 1970-76.

Thorjussen har i første rekke markert seg innen grafikken, der han utelukkende har arbeidet med litografi. Hovedmotivet er naturalistisk utførte landskapsskildringer og naturinntrykk fra forskjellige deler av Østlandet, som våtmarksområder i Østfold, nærobservasjoner av svaberg og rullestein ved sjøen, eller eldre pittoreske bygningsmiljøer. T. har også hentet motiver fra innlandet, f.eks. Telemark. Bare unntaksvis forekommer elementer fra moderne tid, og sjelden er bildene befolket. For å nå en fortettet stemning foretrekker Thorjussen å presentere sine bilder under temaer som vinter, kystlandskap eller hus. Indirekte lys er et gjennomgående virkemiddel og brukes effektfullt, f.eks. som solflimmer gjennom trær eller markerte skygger mot en husvegg.

Parallelt med grafikken har Thorjussen også laget malerier både i olje og akvarell med de samme motiver. Disse er mer abstrahert og storlinjet i sitt uttrykk enn litografiene. Thorjussens portretter viser oftest kvinner og omfatter så vel fremstillinger i helfigur som flyktige inntrykk av et ansikt. Thorjussens portretter kan ha en eksperimentell karakter i motsetning til hans øvrige formalt mer fastlagte arbeider.

Tema for herværende verk er Hønse-Lovisa, en viktig figur i romanen Ungen av Oskar Braaten. Hun bodde ved Akerselva på 1800-tallet. Huset hennes ble kalt «Hønsereiret» og hun selv «Hønse-Lovisa» fordi hun tok seg av enslige mødre. Hønse-Lovisa ga fabrikkjentene som hadde "kommet i uløkka" ly og omsorg slik at de kunne beholde ungene sine selv om de var født utenfor ekteskap. Kvinnene kunne skjøte sitt arbeid og slapp å sette ungene bort til oppfostring eller adopsjon.

Gjennom Hønse-Lovisa viste forfatteren Oscar Braaten i romanen "Ungen" et eksempel på nestekjærlighet i praksis, og et opprør mot samfunnsnormene som virket mot enslige mødre og ungene deres.

Hønse-Lovisa blir i filmatiseringen av ungen fra 1938 spilt av Ragnhild Hald og i ungen fra 1974 av Sølvi Wang.

Kilder: Hysing, Dorothea: Kjell Thorjussen i Norsk kunstnerleksikon på snl.no. Hentet 11. mai 2022 fra https://nkl.snl.no/Kjell_Thorjussen og https://nn.wikipedia.org/wiki/H%C3%B8nse-Lovisa

Kjell Thorjussen

Les mer...

Relaterte artikler