Claude Monet i Sandvika 1895-2020

Av Tobbe Malm (2020)

Om kunstverket

Den skulpturen i Løkkehaven i Sandvika er utformet av kunstner og smed Tobbe Malm (1960). Skulpturen er laget i anledning Bærum kommunes 125 års jubileum «Claude Monet i Sandvika 1895-2020». Malm er en autodidakt kunstner, opprinnelig utdannet sosionom. Han har i perioden 1990-2018 tatt en rekke kurs i modellering og metallgestaltning. Malm ble født og vokste opp i Norberg i Sverige, et sted kjent for sin gruve og jern industri. Han kom til Norge i 2009 og har siden da drevet smien på Bærums Verk, der han er en del av et kunstnerkollektiv og Galleri SOOT. I utarbeidelsen av sine skulpturer benytter Malm seg delvis av tradisjonell smedteknikk, der han med ild og hammerslag former materialet i sitt arbeid som skulptør. Malms kunstnerskap henter sin styrke fra emosjoner og iboende fortellerglede. Han kombinerer refleksjoner av vår tid med uttrykk som går tilbake til oppveksten i jernindustriens Nordberg.

Malms skulptur til minne om den franske kunstneren Claude Monets (1840-1926) tid i Sandvika, uttrykker fortellingen om Monet, som kom til Sandvika, og fant inspirasjon til å male. Monet gikk han ut i all slags vær, og trosset snøen, medbringende et sammenleggbart staffeli, flere lerreter, og spade. Spaden ble benyttet til å grave rom i snøen for staffeliet. Fordi Monet gjerne malte samme motiv i flere ulike varianter avhengig av lys og værforhold, illustrerer de fire lerretene, hvorav et er plassert på staffeliet og gjengir motivet Sandviken, Norge, i snø. 1895, kunstnerens arbeidsmetode. Monet malte dette motivet, som viser Løkke bro med det gamle postkontoret og Løkkeåsen i bakgrunnen, i fire ulike varianter. Malm har montert de ulike elementene i skulpturen på et betongfundament med en noe kupert overflate, for å illudere et vinterlandskap. Alle delene av verket er oppskalert 30% for å ta plass i det åpne og rommelige parklandskapet. Verket utført i galvanisert stål, patinert i en grålig fargetone.

Tobbe Malm

Les mer...

Relaterte artikler