Uten tittel (Glassmaleri)

Av Oddmund Kristiansen

Om kunstverket

Oddmund Kristiansen (1920-1997) ble utdannet ingeniør fra Oslo tekniske skole 1940 med tilleggsutdannelse fra Norges Tekniske Høyskole. Som billedkunstner var han selvlært med studier i glassmaleriets teknikk hos glassmester G.A. Larsen, Oslo i begynnelsen av 1950-årene og ved tallrike besøk ved atelierer i utlandet.

Kristiansen debuterte som maler i Trondheim Kunstforening i 1944 og på Høstutstillingen i 1946. Han utfoldet i de følgende tiår en meget allsidig kunstnerisk virksomhet. Som grafiker og maler har han arbeidet i mange ulike teknikker og utført en rekke større utsmykkingsoppgaver. Kristiansen har også hatt oppdrag som bokkunstner for en rekke forlag og har komponert og selv utført mange hundre eksklusive bokbind, som ligger på et høyt kunstnerisk nivå. Dessuten har han tegnet kartonger til ryer og dobbeltvev (utført av Alfhild Tvete, Trondheim).

Som maler var Kristiansen i sin første periode sterkt påvirket av samtidens kunstnere, og han uttrykte seg gjerne i dramatisk dystre fargeklanger. Utover i 1960-årene ble hans formspråk mer abstrakt med maksimal spenning mellom lyse og mørke fargeflater og mellom ulike plan i rommet, ofte fremkalt gjennom en omstendelig laseringsteknikk i olje eller ved akvarellens transparens. Kristiansens maleri preges naturlig nok av at han alt fra begynnelsen av 1950-årene var blitt opptatt av glassmaleriets teknikk og uttrykksmuligheter, en interesse som etter hvert ble hans spesialområde. Etter grundig å ha studert glassmaleriets teknikk hos glassmester G.A. Larsen i Oslo, ble Kristiansen i 1955 knyttet til restaureringsarbeidene ved domkirken i Trondheim der han fremdeles har ansvaret for vedlikeholdet av Gabriel Kiellands mange glassmalerier. De mange arbeider som Kristiansen har utført i kirker og profane bygg rundt om i landet, viser imidlertid en fornyelse av glassmaleriet både teknisk og kunstnerisk. Karakteristisk for Kristiansen er at han arbeider direkte med det fargete transparente glasset uten bemaling og innbrenning. Hans klare, nonfigurative komposisjoner bygges opp med blylistenes rammer som kraftlinjer der glasskivene er satt inn med fin beregning av de optiske virkninger. Små partier av skarpe, varme farger skaper dybde og spenning og nye dimensjoner etter som lyset skifter med døgnets og årets tider. Disse mosaikker av farget, gjennomlyst glass representerer en fornyelse av norsk glassmaleri som Kristiansen i dag er den fremste eksponent for.

Kilde: https://nkl.snl.no/Oddmund_Kristiansen

Oddmund Kristiansen

Les mer...

Relaterte artikler