Uten tittel (Geit)

Av Per Palle Storm

Om kunstverket

Per Palle Storm (1910-1994) var ne norsk billedkunstner, utdannet som elev av Bartholomé Tasso og Urbici Solér, Buenos Aires 1927-29, Statens Kunstakademi, Oslo under Wilhelm Rasmussen 1930-33.

Storm vokste opp i Buenos Aires. Sin første skulpturundervisning fikk han hos spanjolene Bartholomé Tasso og Urbici Solér i 1927-29. Den siste var en streng lærer som nådeløst rev ned det han ikke anså som god skulptur. I 1930 reiste Storm til Europa og besøkte Italia og Berlin før han kom til Oslo og begynte på Kunstakademiet under Wilhelm Rasmussen.

Med sin kosmopolitiske bakgrunn og sterke personlighet markerte Storm seg tidlig blant sine medelever. I 1933 leide Storm atelier i Paris. Her studerte han klassisk skulptur og var særlig opptatt av Rodin. Samme år debuterte han på Høstutstillingen og vant 3. premie i konkurransen om Ankerbroens utsmykking. Han fikk flere gode plasseringer i skulpturkonkurranser, bl.a. to premierte utkast i Landsorganisasjonens konkurranse i 1937 om Arbeiderbevegelsens monument på Youngstorget, Oslo. To år senere fikk han et endelig utkast godkjent, men skulpturen ble ikke utført. Først flere år etter krigen ble denne ideen igjen tatt opp, og da i en helt annen form. I 1939 vant Storm konkurransen om Thorleif Haug-monumentet, Drammen (bronse 1941/42, avduket 1946), landets første monument over en idrettsutøver. Figuren er fremstilt stående, iført omfangsrike sportsklær med ski og staver i hendene, klar til fysisk utfoldelse. I tillegg til skulptur markerte Storm seg som tegner og grafiker med stor variasjon i motiv og teknikk. Han har utstilt minutiøse strektegninger av flaggermus og fuglevinger, raske skisser og rødkrittegninger av eksotiske dyr fra Europas dyreparker og romantiske naturstudier i penn og lavering. Begeistringen for de gamle mestere slår ofte igjennom.

Storm var professor ved Kunstakademiet fra 1947 til -80, lenger enn noen annen og med ansvaret for den høyere skulpturutdannelse i landet. Han var en nesten fanatisk forkjemper for et naturalistisk program og fastholdt for elevene et anatomisk inntrengende akt- og portrettstudium. Hans omfattende anatomiske kunnskaper og samhørighet med fortidens mestere ble entusiastisk formidlet og gav hans elever et solid naturalistisk fundament. Etter hvert medførte imidlertid hans steilt naturalistiske kunstsyn og fornektelse av modernismens ytringer konflikter med mange elever. Under nyrealismen fikk Storms pedagogiske prinsipper ny aktualitet.

Kilde: Kjerschow, Elsebet: Per Palle Storm i Norsk kunstnerleksikon på snl.no. Hentet 23. mai 2023 fra https://nkl.snl.no/Per_Palle_Storm

Per Palle Storm

Les mer...

Relaterte artikler